ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2019 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΥΟ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τη διεξαγωγή δημόσιας, φανερής, προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση δύο οικοπέδων, τα οποία βρίσκονται στη Βούλα Αττικής του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής
It appears you don’t have a PDF plugin for this browser.No biggie… you can click here to download the PDF file.

Αν το pdf δεν εμφανίζεται πατήστε εδώ για να το δείτε.

You might also like

Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχων

Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ορθή Επανάληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύμη,12 -03-2020 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 828 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 22463-60410 Προς: Φαξ: (22460) 71344 -71386 Mέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης Ενταύθα Σας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΗ, 8-10-2020 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 3266 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. 2246360419 Προς: ΑΦΟΙ Αντωνιάδη Ο.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει