Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΙΑΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΣΕΚΤΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ
ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠ’ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΜΕΡΙΚΗ Ή ΟΛΙΚΗ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Ή ΙΔΙΩΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ (Άρθρο
60 Α.Κ.- Δικαίωμα στα προϊόντα της διάνοιας)
Ο ΦΟΡΕΑΣ μας για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του, είναι πιστοποιημένος με ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 : 2015 με πεδία εφαρμογής την μελέτη, διαφύλαξη, προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών, ασφαλιστικών κοινωνικών, και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών. Επίσης, στην διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων. (Δημοσίων έργων προμηθειών & υπηρεσιών & και δημοσίων έργων που υλοποιούνται με ιδία μέσα) Αριθμός Πιστοποίησης ΣΔΠ6371/8
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Κοζάνη, 26 Ιουνίου 2020
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ – Αριθμ. Πρωτ.: 607
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αρ. Έγκρισης 49/2016
web : www.pansekte.com
email : [email protected]
Νομικό Τμήμα : [email protected]
Τηλ : 2462502358 – 6995625262
Fax : 2462502368
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38, Κοζάνη
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Ενημερώνουμε ειδικά τους συνάδελφους της εστίασης (ταβέρνες- ψαροταβέρνες – εστιατόρια- σουβλατζίδικα) και γενικά όπου σερβίρεται φαγητό, την εντατικοποίηση ελέγχων με την υποβολή προστίμου, μετά από καταγγελίες πελατών για το βάρος της σερβιριζόμενης μερίδας φαγητού.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ
Σε αρκετά καταστήματα συναδέλφων έγιναν καταγγελίες από πελάτες, για το βάρος της μερίδας κρέατος, ως επίσης και για την μη ένδειξη, αν το σερβιριζόμενο είδος είναι κατεψυγμένο ή φρέσκο. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ
 Με την Υπουργική απόφαση 91534/30-04-2017 και αρ.φυλ. 2983 του Υπουργείου Ανάπτυξης στο άρθρο 74 καθορίζονται τα εξής:
 Ο καταναλωτής θα πρέπει να γνωρίζει προτού καταναλώσει το είδος κρέατος, ή πουλερικά, το βάρος του συγκεκριμένου είδους (μερίδας ή κιλού) που θα κληθεί να πληρώσει.
 Ο επιχειρηματίας υποχρεούται να γνωρίζει ότι το κρέας ή τα πουλερικά που θα κληθεί να πληρώσει ο πελάτης θα είναι σε βρώσιμη μορφή (ψημένα). ΑΝΤΙΘΕΤΑ στα είδη των ψαριών το βάρος θα είναι σε ωμή μορφή.
 Ο καταστηματάρχης σύμφωνα με το άρθρο 69 της ανωτέρω Υπ. Απόφασης θα πρέπει να ζυγίζει το βάρος του είδους παρουσία του πελάτη με την τιμή πώλησης.
Η μη συμμόρφωσης επιφέρει στον παραβάτη 500 ευρώ ανά παράβαση.
Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Τσαπατσάρης Γρηγόριος