ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                                                                                              Σύμη,  17-08-2020                              

      ΔΗΜΟΥ  ΣΥΜΗΣ                                                         Αριθμ. Πρωτ.: 9

           ΤΗΛ. 22463 60410                                                                                          

 

Προς:

Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής  Παιδείας

 

 

 

 

 

                                                                                                                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

 

 

 

Σας καλούμε  όπως την 21η  του μηνός  Αυγούστου 2020  ημέρα  Παρασκευή και ώρα 10:00  προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα  με το  άρθρο 50 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/30.09.1985 Τεύχος Α’  ) , το αρ. 67 του Ν. 3852/2010 και  το άρθρο 74 του Ν.4555/2018  με θέμα ημερήσιας διάταξης

 

 

  1. Κατανομή Γ΄ Δόσης για το έτος 2020 ποσού 9.186,20 ευρώ στην  Α’ Βάθμια και Β’ Βάθμια Σχολική  Επιτροπή   του  Δήμου Σύμης.

 

 

 

                   Ο Πρόεδρος

 

 

     Βασίλειος Τσαβαρής