ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύμη,6-02-2020
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 426
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 22463-60410 Προς:
Φαξ: (22460) 71344 -71386 Mέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σύμης
Ενταύθα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να προσέλθετε την 6η του μηνός Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 σε έκτακτη ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σύμης , στην αίθουσα συνεδριάσεων (αίθουσα δημοτικού συμβουλίου), σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 6 του Ν. 4555/2018 και του Ν. 4623/2019 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων που ακολουθούν:

1. Λήψη απόφασης για το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

2. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνη μετακίνησης του δημοτικού συμβούλου –αντιπροέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Σύμης Βασιλείου Κουμεντάκου στην έκθεση ΒΙΤ στο Μιλάνο της Ιταλίας

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να εκπροσωπηθεί ο δήμος μας στην τουριστική έκθεση ΒΙΤ στο Μιλάνο της Ιταλίας στις 9-11 Φεβρουαρίου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
της Οικονομικής Επιτροπής
Ελευθέριος Παπακαλοδούκας