ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Σύμη,16 -04-2019

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                            Αριθμ. Πρωτ.: 1080

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:  22463-60410                                                                   Προς:

 Φαξ:  (22460) 71344 -71386                                Mέλη  Εκτελεστικής Επιτροπής

Δήμου Σύμης

Ενταύθα

Παρακαλείστε όπως την 19η  του μήνα Απριλίου του έτους 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00π.μ. να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  63 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και του Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄)

  1. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή της αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2019– Πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019

Ο Πρόεδρος

της Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ    ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ

                                     

You might also like

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ.

21…….25. 02.2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύμη, 05-12-2017 Αριθμ. Πρωτ. : 5223 Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή Φαξ:  (22460) 71344 -71386 Προς: Mέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης Ενταύθα Παρακαλείστε όπως την 6η του

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης

Σύμη,12-01-2017 Αριθμ. Πρωτ. : 96 FAX (22460) 71344 -71386 Παρακαλείστε όπως την 16η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε