Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

logo-dhmou-simisΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή
Τηλέφωνο: 22463-60410
Φαξ: (22460) 71344 -71386

Σύμη, 25-07-2016
Αριθμ. Πρωτ.: 3349 

Προς: Mέλη Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σύμης
Eνταύθα

Παρακαλείστε όπως την 29η του μήνα Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87):
  1. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικού Συμβούλιο για τη μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
  2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.399,20€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.
  3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 11.212,70€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για την προμήθεια ανταλλακτικών των μεταφορικών μέσων του Δήμου Σύμης.
  4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 14.611,55€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για τη συντήρηση – επισκευή μεταφορικών μέσων.
  5. Έγκριση παράτασης για την εκπόνηση της μελέτης: «Οδός από περιφερειακή οδό προς Πανορμίτη έως Πειραιώτισσα και Βιγλί».
  6. Κατακύρωση του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Πλακοστρώσεις στο Γιαλό».
  7. Εξέταση αίτησης κας Kusmina Nataliya του Victor.
  8. Εξέταση αίτησης κας Σαχίνη Βενετσιάνας του Κωνσταντίνου.

 

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                             Ο Πρόεδρος

                                                                                                                                 της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ

You might also like

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

«Προμήθεια usb Token για την ηλεκτρονική πιστοποίηση υπογραφών του Δήμου Σύμης» (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από το Δήμαρχο).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                      Σύμη, 16/09/2020 Β’  ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                            Αριθ. Πρωτ.: 28  ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ ΤΗΛ. 2246360420 Προς: Μέλη της Σχολικής Επιτροπής της  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σύμης Πρόσκληση σε