logo-dhmou-simisΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή
Τηλέφωνο: 22463-60410
Φαξ: (22460) 71344 -71386

Σύμη, 30-03-2017
Αριθμ. Πρωτ.: 1150

Προς: Mέλη Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σύμης
Eνταύθα

Παρακαλείστε όπως την 03η του μήνα Απριλίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87):
  1. Έγκριση μελέτης και τρόπου ανάθεσης της κατασκευής του έργου: «Συντήρηση – επισκευή εγκαταστάσεων ΧΥΤΑ» και ψήφιση πίστωσης.
  2. Έγκριση μελέτης του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ» και έγκριση υποβολής χρηματοδοτικό πρόγραμμα επιχορήγησης των Δήμων & Περιφερειών της Χώρας στα πλαίσια του έργου «πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού».
  3. Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού που αφορά την αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της προμήθειας υγρών καυσίμων για τα μεταφορικά μέσα του Δήμου Σύμης και ανάθεση διαγωνισμού.
  4. Ανατροπή εν μέρει της υπ’αριθμ. 16/20-01-2017 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης οικονομικού έτους 2017 με τίτλο: «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)».
  5. Κατακύρωση του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου «Παγοποιείο» (κτίριο Α’) που βρίσκεται στην περιοχή «Αιγιαλός» Δήμου Σύμης Δωδεκανήσου.
  6. Σύσταση Επιτροπής αρμόδια για μετρήσεις κοινοχρήστων χώρων.
  7. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση ποσού 50,00€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για μετακίνηση υπαλλήλου στην Ρόδο στις 7 Απριλίου 2017.

                                                                                                                                           Ο Πρόεδρος

                                                                                                                                 της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                        ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ