Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

logo-dhmou-simis
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Σύμη, 26-11-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 4076
  • (22463-60422)

FAX (22460) 71344 -71386

Προς: Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σύμης
ΕνταύθαΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σύμης
κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα
Παρακαλείστε όπως την  30η   του  μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα  18:00 να προσέλθετε  στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σύμης, οικονομικού έτους 2018

O Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                                                                                       Τσαβαρής Nικ. Μιχαήλ

You might also like

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΞΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

πρακτικό με προσωρινους πίνακες αναρτημενο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ