Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

logo-dhmou-simisΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή
Τηλέφωνο: 22463-60410
Φαξ: (22460) 71344 -71386

Σύμη, 16-01-2017
Αριθμ. Πρωτ.: 187 

Προς: Mέλη Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σύμης
Eνταύθα

   Παρακαλείστε όπως την 20η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε  τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87):
  1. Έγκριση του ορισμού των μελών (τριών τακτικών – τριών αναπληρωματικών) από την Οικονομική Επιτροπή για το έτος 2017 για τις επιτροπές διενέργειας, διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών και ενστάσεων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών.
  2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 150,00€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για τη δαπάνη συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων βάσει της υπ’αριθμ. πρωτ. 4543/818-10-2016 σύμβασης (Π.Ε.).
  3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 659,86€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για τη δαπάνη προμήθειας καυσίμων για την κίνηση των μεταφορικών μέσων βάσει της υπ’αριθμ. πρωτ. 4579/21-10-2016 σύμβασης (Π.Ε).
  4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 90,00€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για τα έξοδα δημοσίευσης απόφασης Δημάρχου καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας ληξιάρχου και πρακτικογράφου.

Ο Πρόεδρος

                                                                                                                                 της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ

You might also like

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Σύμη, 4-12-2019 ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 13 ΤΗΛ. 22463 60422 Προς: Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Παρακαλείστε όπως την 10η του μήνα Δεκεμβρίου 2019

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ Πληροφορίες: Μεγαλούδη Ευαγγελία Τηλέφωνο: 22463-60422 Φαξ: (22460) 71344 -71386 Σύμη, 09-12-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 40   Προς:  Μέλη της Σχολικής Επιτροπής της  Β’ βάθμιας  Εκπαίδευσης