logo-dhmou-simis
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σύμη, 12-07-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 2586
  • (22463-60410)

FAX (22460) 71344 -71386

Προς:  Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης
Ενταύθα
Παρακαλείστε όπως την 16η του μήνα Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30π.μ. να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

  1. Έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014 του Δήμου Σύμης.
  2. Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας και επιλογή κριτηρίου ανάθεσης του έργου: «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Σύμης».
  3. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 11.421,64€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την προμήθεια α) ανταλλακτικών – αναλωσίμων και β) εργασιών για την τακτική συντήρηση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου Σύμης.
  4. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 15.314,00€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για τη δαπάνη αμοιβής λογιστών για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων με τη διπλογραφική μέθοδο για το οικονομικό έτος 2017 και παρακολούθηση του έτους 2018.
  5. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 53.538,73€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την απόδοση φόρου εισοδήματος από ακίνητη περιουσία και έσοδα κεφαλαίων, τελών χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου από εισπράξεις ενοικίων του Δήμου Σύμης για το οικονομικό έτος 2017.
  6. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.960,00€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για τη συντήρηση εφαρμογών λογισμικού για την εύρυθμη λειτουργία των Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Σύμης. Το ποσό της δαπάνης που θα εκτελεστεί το επόμενο οικονομικό έτος 2019 ανέρχεται στα 5.567,60€.
  7. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 7.440,00€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την προμήθεια τριών (3) τεμαχίων προκατασκευασμένων στάσεων λεωφορείου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                 Παπακαλοδούκας  Ελευθέριος