logo-dhmou-simis
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σύμη, 30-08-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 3052
  • (22463-60410)

FAX (22460) 71344 -71386

Προς:

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης
Ενταύθα

Παρακαλείστε όπως την 05η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30π.μ. να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) οι οποίες αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133):

1. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο περί μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Σύμης.

2. Έγκριση του 2ου πρακτικού του διαγωνισμού και κατακύρωση της σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνίες σε διάφορους δρομίσκους της άνω και κάτω πόλης της νήσου Σύμης» με Α.Μ. 08/2018.

3. Λήψη απόφασης για τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων β΄ τριμήνου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Σύμης.

 

                                                                                                           Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                 Παπακαλοδούκας  Ελευθέριος