Συντήρηση και επισκευή των μεταφορικών μέσων του Δήμου Σύμης

Ο Δήμαρχος Σύμης έχοντας υπόψη: 1. Το Άρθρο 209 του Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
2. Το Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη).
3. Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης συνολικού It appears you don’t have a PDF plugin for this browser.No biggie… you can click here to download the PDF file.

Αν το pdf δεν εμφανίζεται πατήστε εδώ για να το δείτε.

You might also like

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύμη, 12-10-2017 Αριθμ. Πρωτ. : 4164 Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή Φαξ:  (22460) 71344 -71386 Προς: Mέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης Ενταύθα Παρακαλείστε όπως την

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ   ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ                                                                                                                           

νεα

Τακτική Συνεδρίαση της Εταιρείας ΠΡΟ.ΠΕ.Σ. Α.Ε.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΣΥΜΗΣ Α.Ε.                                                                                              (ΠΡΟ.ΠΕ.Σ.  Α.Ε.) Τηλ.: 2246360414 Πληρ. Μόσχου Χρυσοβαλάντου Σύμη, 09-06-2017 Αριθμ. Πρωτ. : 7 Προς:Μέλος Εταιρείας ΠΡΟ.ΠΕ.Σ. Α.Ε. Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Εταιρείας ΠΡΟ.ΠΕ.Σ. Α.Ε. που