Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμούΕσόδων – Eξόδων δήμου Σύμης για το έτος 2016. Ψηφίστηκε με την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 5437/30-11-2015 απόφ. Δημοτικού Συμβουλίου Νο 183/16-11-2015 και εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 92349/29-12-2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. It appears you don’t have a PDF plugin for this browser.No biggie… you can click here todownload the PDF file.