ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Β/ΜΙΑΣ ΣΧ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                     

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                     

ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔHMOTIKOY ΣYMBOYΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΝΟΜΟΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ      ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ                                                                                       Σύμη, 10.12.2020 Αριθμ Πρωτ. 4125 (    (22460360422) FAX (22460) 71344 -71386                         Προς: Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σύμης ΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σύμης κ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

4. ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση τακτικής κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σύμης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Σύμη, 07-12-2020 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                Αριθμ. Πρωτ.: 4069 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ   Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή Τηλέφωνο:  22463-60422                   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                     

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΕΠ

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                       

Πρόσκληση τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Σύμη, 03-12-2020 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                Αριθμ. Πρωτ.: 4028 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή Τηλέφωνο:  22463-60422