strong>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Σύμη, 18-03-2019

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                            Αριθμ. Πρωτ.: 757

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:  22463-60410                                                                         Προς:

Φαξ:  (22460) 71344 -71386                                                                   Mέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Σύμης

Ενταύθα

Παρακαλείστε όπως την 22η του μήνα Μαρτίου  του έτους 2019 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 10:00 να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018 τεύχος Α’).

  1. Έγκριση πληρωμής του 2ου  λογαριασμού για τη δαπάνη κατασκευής του έργου: «Επισκευή οδού Σταυρός» Χωριό – Σταυρός», οικισμός Σύμη με Α.Μ. 01/2018, ποσού 13.945,82€ (συμπ. Φ.Π.Α.).
  2. Έγκριση πληρωμής του 4ου  λογαριασμού για τη δαπάνη κατασκευής του έργου: «Πρόληψη βλαβών από θεομηνίες σε υπάρχον οδικό δίκτυο» με Α.Μ. 20/2017, ποσού 87.470,82€ (συμπ. Φ.Π.Α.).
  3. 3. Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας και επιλογή κριτηρίου ανάθεσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία στις 13-11-2017 στις οδικές  υποδομές του δήμου Σύμης στη νήσο Σύμης» Δήμου Σύμης  προϋπολογισμού 1.000.000,00€ συμπ. ΦΠΑ 24

                                                                                                   Ο πρόεδρος

                                                                                της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                               Παπακαλοδούκας Ελευθέριος