ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                       Σύμη, 28-11-2019

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                                                       Αριθμ. Πρωτ.: 3285

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο: 22463-60410                                                            Προς

Φαξ: (22460) 71344 -71386                                                Mέλη Οικονομικής   Επιτροπής    Δήμου Σύμης

Ενταύθα

 

Σας καλούμε να προσέλθετε την 3η του μήνα  Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30π.μ. σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων στο δημοτικό κατάστημα Δήμου Σύμης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133) για λήψη απόφασης  των θεμάτων που ακολουθούν .

  1. Έγκριση πληρωμής του 2ου λογαριασμού για τη δαπάνη κατασκευής του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία οικισμών Σύμης » με Α.Μ. 30/2017
  2. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για την κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2020. Προσχέδιο πίνακα περί στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2020.
  3. Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2019 του Δήμου Σύμης
  4. Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Οκτωβρίου έτους 2019 του Δήμου Σύμης.

 

                                     

                                                                                                        Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                                                          Παπακαλοδούκας Ελευθέριος