ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Σύμη, 16/7/2019

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                  Αρ. Πρωτ.: 1947

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ                                                    

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                          

Πληρ.: Μόσχου Χρυσοβαλάντου                    

Τηλ: 2246072444                   

                                                                    ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΟΙΝ: ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΥΜΗΣ

                                                                             Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

                                                                    ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019.

 

     Γνωστοποιείται ότι την Παρασκευή 19/7/2019 και ώρα 8.30 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών της Δνσης Οικονομικών του Δήμου Σύμης, θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή, δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση μελών για τις ανωτέρω επιτροπές.

     Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου και να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

Ο Δήμαρχος

Παπακαλοδούκας Ελευθέριος