Στη Σύμη σήμερα 15 Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Σύμης, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια ΣυνεδρίασηIt appears you don’t have a PDF plugin for this browser.No biggie… you can click here todownload the PDF file.

You might also like

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή Τηλέφωνο: 22463-60410 Φαξ: (22460) 71344 -71386 Σύμη, 27-12-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 5502  Προς: Mέλη Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύμης Eνταύθα Παρακαλείστε όπως την 27η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους

Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης της από 24/06/2020 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ