Ο Δήμαρχος Σύμης έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Αρ. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ) όπως ισχύει, με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του Π.Δ/τος 370/95 όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί από το Π.Δ. 105/2000 ( ΦΕΚ Α 100) και των αντίστοιχων του Π.Δ. 57/2000. It appears you don’t have a PDF plugin for this browser.No biggie… you can click here to download the PDF file.

Αν το pdf δεν εμφανίζεται πατήστε εδώ για να το δείτε.

You might also like

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ DELIVERY

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ delivery ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ 13 11 2020 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ 21.00 ΕΩΣ 05.00πμ (2)

Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμη, 05-06-2020 Αριθμ Πρωτ.: 1721 ( (22460360-410) FAX (22460) 71344 -71386