ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια πλαστικών καρεκλών του Δήμου Σύμης» (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από το Δήμαρχο). It appears you don’t have a PDF plugin for this browser.No biggie… you can click here to download the PDF file.

Αν το pdf δεν εμφανίζεται πατήστε εδώ για να το δείτε.

You might also like

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Σύμη, 6-09-2019 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                            Αριθμ. Πρωτ. 2443 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ (22460360422) FAX (22460) 71344 -71386                                             Προς: Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σύμης Ενταύθα                                                                                              ΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σύμης κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα          ΘΕΜΑ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου με ΚΑΕΚ 10071-07.17008 στην περιοχή «Αιγιαλός» Δήμου Σύμης».It appears you don’t have a PDF plugin for this browser.No biggie… you can click