ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

«Προμήθεια αδρανών και οικοδομικών υλικών για την επισκευή και συντήρηση έργων με το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Σύμης». (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από το Δήμαρχο).It appears you don’t have a PDF plugin for this browser.No biggie… you can click here to download the PDF file.

Αν το pdf δεν εμφανίζεται πατήστε εδώ για να το δείτε.

You might also like

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ DELIVERY

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ delivery ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ 13 11 2020 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ 21.00 ΕΩΣ 05.00πμ (2)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Σύμη, 6-09-2019 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                            Αριθμ. Πρωτ. 2443 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ (22460360422) FAX (22460) 71344 -71386                                             Προς: Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σύμης Ενταύθα                                                                                              ΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σύμης κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα          ΘΕΜΑ: