ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια Ελληνικών Σημαιών,
προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες για τον σημαιοστολισμό σε διάφορα σημεία και δημοτικά κτίρια του Δήμου Σύμης It appears you don’t have a PDF plugin for this browser.No biggie… you can click here to download the PDF file.

Αν το pdf δεν εμφανίζεται πατήστε εδώ για να το δείτε.

You might also like

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύμη, 14-12-2017 Αριθμ. Πρωτ. : 5480 Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή Φαξ:  (22460) 71344 -71386 Προς: Mέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης Ενταύθα Παρακαλείστε όπως την 18η του

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΣΥΜΗ,  26-6-2019 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                               Αριθ. Πρωτ.: 1772 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΤΗΛ. 22460 – 72444                                                                                                       Προς: Στεφάνου Στέφανο         (Σύμη, τηλ. 22460-70229)   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

NEWS

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ

Ο Δήμος Σύμης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες προσφορές για την ανάθεση του έργου « Επισκευή νηπιαγωγείου Αιγιαλός », προϋπολογισμού μελέτης 02/2018, εξήντα τρεις χιλιάδες και πενήντα εννιά και ογδόντα