ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Σύμη,16 -04-2019

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                            Αριθμ. Πρωτ.: 1080

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:  22463-60410                                                                   Προς:

 Φαξ:  (22460) 71344 -71386                                Mέλη  Εκτελεστικής Επιτροπής

Δήμου Σύμης

Ενταύθα

Παρακαλείστε όπως την 19η  του μήνα Απριλίου του έτους 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00π.μ. να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  63 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και του Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄)

  1. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή της αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2019– Πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019

Ο Πρόεδρος

της Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ    ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ

                                     

You might also like

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή Τηλέφωνο: 22463-60410 Φαξ: (22460) 71344 -71386 Σύμη, 11-08-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 3596  Προς: Mέλη Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύμης Eνταύθα Παρακαλείστε όπως την 16η του μήνα Αυγούστου του

Πρόσκληση έκτακτης κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΞΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

πρακτικό με προσωρινους πίνακες αναρτημενο