ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

Σύμη, 5-12-2019
Αριθμ Πρωτ.3351

( (22460360422)
FAX (22460) 71344 -71386 Προς: Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Σύμης Ενταύθα
ΚΟΙΝ:
Δήμαρχο Σύμης
κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/7-6-2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν.4555/2018, και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/7-6-2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σύμης, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 10-12-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης για τη λειτουργία του γραφείου ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ. στο Δήμο Σύμης από 01-01-2020 έως και 31-12-2020
2. Αποδοχή ποσού 70.000,00€ από ΥΠΕΣ για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες
3. Έγκριση παράτασης για την κατασκευή του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία οικισμών Σύμης» με ΑΜ 30/2017.
4. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών.
5. Αίτηση Κωνσταντίνου Μαυρικάκη για λύση μίσθωσης δημοτικού ακίνητου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΒΑΣΤΗ ΛΟΥΠΗ