ΝΟΜΟΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

     ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ                                                                             

                                                                                                   Σύμη, 30-07-2020

                                                                                                                      Αριθμ Πρωτ.  2328

 (    (22460360422)

FAX (22460) 71344 -71386                                                                    Προς: Δημοτικούς Συμβούλους

ΚΟΙΝ:

Δήμου Σύμης

Δήμαρχο Σύμης

κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/7-6-2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν.4555/2018, και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/7-6-2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σύμης, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 04-08-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

  1. Μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος δήμου Σύμης οικονομικού έτους 2020.
  2. Υπογραφή συμφώνου συνεργασίας μεταξύ δήμου Σύμης και της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία “εταιρεία πρόληψης και προαγωγής υγείας” «Υγεία για Oλους» για την υλοποίηση του προγράμματος  “Υγεία για Oλους”.
  3. Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας στο Δήμο Σύμης.
  4. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου πλησίον «Γερμανικού Φούρνου».
  5. Αποδοχή πρότασης του δήμου Ύδρας για συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με θέμα το Ναύαρχο Μιαούλη .

 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΕΒΑΣΤΗ ΛΟΥΠΗ