ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                  Σύμη,11/06/2020

Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 12

ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ

 

 Προς:

Μέλη της Σχολικής Επιτροπής   Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σύμης.

 

Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Σας καλούμε να αποφασίσετε σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σύμης, στις 15/06/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 έως 11:00 για λήψη απόφασης επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με το αρ. 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010, την παρ 1 και την παρ 2 του αρ.184 του Ν.4635/2019, την παρ 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 55/11-3-2020, του άρθρου 43 παρ. 1) και της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( αρ. φύλλου 75-30/03/2020 ), το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και την εγκύκλιο αρ.40 με Α.Π. 20930/31-03-2020 την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με Α.Π. 18318-13/03/2020 δια περιφοράς για τα ακόλουθα θέματα:

 

Για κάθε θέμα να διατυπώσετε την επιλογή σας, ως προς την έγκριση του ή μη αλλά και παρατηρήσεις. Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις απόψεις σας, μέχρι την Δευτέρα 15/06/2020 και ώρα 11:00 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο e-mail των σχολικών επιτροπών του Δήμου Σύμης: [email protected]

 

  1. Άμεση αποκατάσταση και επισκευή κουφωμάτων στο 2ο Νηπιαγωγείο Σύμης (Ιωαννίδειο).
  2. Εξόφληση του υπ’ αριθμόν 625/2-6-2020 του Δελτίου Αποστολής – τιμολογίου Πώλησης της εταιρείας ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ Α.Ε. ποσού 289,22 ευρώ, για αγορά την αγορά απορρυπαντικών, χαρτικών κ.α

 

Ο Πρόεδρος

ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ  ΦΙΛΙΠΠΟΣ