ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

logo-dhmou-simis
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Σύμη, 24-05-2018
Αριθμ. Πρωτ. : 1981
Τηλ.: 22463-60422

FAX (22460) 71344 -71386

Προς: Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σύμης Ενταύθα

ΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σύμης κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα

Παρακαλείστε όπως την 29η του μηνός Μαΐου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης.

1) Έγκριση προϋπολογισμού τoυ κοινωφελούς Ιδρύματος «ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΣ» οικονομικού έτους 2017.

2) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας δημοτικής προμήθειας διαφόρων ειδών.

3) Εξέταση της υπ’ αριθμ 1652/16-4-2018 αίτησης του KOLA MILTOS .

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τσαβαρής Nικ. Μιχαήλ

 

 

 

 

You might also like

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ Σύμη, 21-07-2017 Αριθμ. Πρωτ. : 2767 FAX (22460) 71344 -71386 Προς: Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σύμης ΕνταύθαΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σύμης κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα Παρακαλείστε όπως την 25η  του

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑΤΡΟΙ

INVITATION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΥΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΗ, 23-4-2019 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 1186 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΤΗΛ. 22460 – 72444 Προς Ν.& Σ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Ο.Ε. ΔΩΜΑΤΙ ΣΥΜΗΣ Τ.Κ.:85600 Τηλ.: 6943022486 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (άρθρο