ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                      Σύμη, 23.06.2020

Β’  ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                        Αριθ. Πρωτ.: 7

 ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗ

ΤΗΛ. 2246360421

                                                                                  Προς:

Μέλη της Σχολικής Επιτροπής της  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σύμης

Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σύμης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο Σύμης, στις 30/06/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ακόλουθου θέματος της ημερήσιας διάταξης :

  1. Έγκριση Απολογισμού Ν.Π. Σχολικής Επιτροπής Β’ Βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σύμης οικονομικού  έτους 2019.

 

 Ο Πρόεδρος

 

ΠΑΡΑΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ