ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ  ΣΥΜΗΣ


Τηλέφωνο: 22463-60422
Φαξ: (22460) 71344 -71386

Σύμη, 20-06-2017
Αριθμ. Πρωτ.:  6

                                                Προς:

Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής   Παιδείας

                                                  Eνταύθα

 

Παρακαλείστε όπως την 26η του μήνα Ιουνίου 2017, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
  1. Κατανομή Β’ δόσης ποσού 8.117,80€ για το έτος 2017 στην Α’ Βάθμια και Β’ Βάθμια Σχολική Επιτροπή για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.

Η Πρόεδρος  

Ευαγγελία – Άννα Πατατούκου