Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

logo-dhmou-simisΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή
Τηλέφωνο: 22463-60410
Φαξ: (22460) 71344 -71386

Σύμη, 25-07-2016
Αριθμ. Πρωτ.: 3349 

Προς: Mέλη Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σύμης
Eνταύθα

Παρακαλείστε όπως την 29η του μήνα Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87):
  1. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικού Συμβούλιο για τη μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
  2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.399,20€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.
  3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 11.212,70€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για την προμήθεια ανταλλακτικών των μεταφορικών μέσων του Δήμου Σύμης.
  4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 14.611,55€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για τη συντήρηση – επισκευή μεταφορικών μέσων.
  5. Έγκριση παράτασης για την εκπόνηση της μελέτης: «Οδός από περιφερειακή οδό προς Πανορμίτη έως Πειραιώτισσα και Βιγλί».
  6. Κατακύρωση του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Πλακοστρώσεις στο Γιαλό».
  7. Εξέταση αίτησης κας Kusmina Nataliya του Victor.
  8. Εξέταση αίτησης κας Σαχίνη Βενετσιάνας του Κωνσταντίνου.

 

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                             Ο Πρόεδρος

                                                                                                                                 της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ

You might also like

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύμη, 05-11-2018 Αριθμ. Πρωτ.: 3800 FAX (22460) 71344 -71386 Προς: Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Σύμης κ.κ. Δήμαρχο και Αντιδημάρχους του Δήμου Σύμης

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμη, 19-01-2017 Αριθμ. Πρωτ. : 253 FAX (22460) 71344 -71386 Προς: Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Σύμης ΕνταύθαΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σύμης κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα Παρακαλείστε όπως την 23η  του  μηνός  Ιανουαρίου του έτους