ΣΥΜΗ

Pathways

Simi … timeless glamor and elegance Worth seeing. Gialos, colored neoclassical … Ocher, salmon, red, blue, blue, gray: the neoclassical mansions in the port of Symi Gialos points that keep

Monuments

Archaeological monumentsIn place Castle survived two fortified enclosures of Historic times.

Natural beauties

Simi with its unique beauty attracts every year thousands of visitors.

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

168-2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για την προμήθεια εκτυπώσεων εκδόσεων, βιβλιοδετήσεων . It appears you don’t have a PDF plugin for this browser.No biggie… you can

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

167-2015 ECONOMIC COMMISSION

Κατάρτιση και Εισήγηση στο ΔΣ του σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών του Δήμου Σύμης οικονομικού έτους 2016 (Αρθρο 72 του Ν 3852/2010) Σύμη, 29/09/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

16_11_15

Coming Soon

NEWS

12/11/15

Coming soon

NEWS

11_11_15

Coming soon

NEWS

05_11_15

coming soon