Αρ. Απόφασ«Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΡΙΣΜΟΎ εντεταλμενου δημ. συμβουλου κουμεντακος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Σύμη, 13-09-2019 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                           Αριθμ. Πρωτ.: 2501 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ                                                                                          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 22463-60410                                                            Προς

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

169.2019 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΩΛ4ΡΩΗΠ-3ΜΜ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Σύμη, 6-09-2019 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                            Αριθμ. Πρωτ. 2443 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ (22460360422) FAX (22460) 71344 -71386                                             Προς: Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σύμης Ενταύθα                                                                                              ΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σύμης κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα          ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Σύμη, 28-08-2019 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                     Αριθμ. Πρωτ. 2350 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ (22460360422) FAX (22460) 71344 -71386   ΠΡΟΣ:        Τακτικά    μέλη    του       δημοτικού συμβουλίου (όπως πίνακας αποδεκτών) ΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σύμης

INVITATION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΔΣ.