Απολογιστικά β’ τριμήνου 2020 Δήμου Σύμης

104,2020 AΠΟΛ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΨΥ80ΩΗΠ-Χ6Λ

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

INVITATION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΠ

        ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                               

  • 1
  • 2