ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Σύμη, 4-12-2019
ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 13
ΤΗΛ. 22463 60422

Προς: Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Παρακαλείστε όπως την 10η του μήνα Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Κατανομή Γ΄ Δόσης για το έτος 2019 ποσού 9.186,20 ευρώ στην Α’ Βάθμια και Β’ Βάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Σύμης.
2. Κατανομή Δ΄ Δόσης για το έτος 2019 ποσού 9.186,20 ευρώ στην Α’ Βάθμια και Β’ Βάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Σύμης.

Ο Πρόεδρος

Βασίλειος Τσαβαρής