ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                     

ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔHMOTIKOY ΣYMBOYΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΝΟΜΟΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ      ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ                                                                                       Σύμη, 10.12.2020 Αριθμ Πρωτ. 4125 (    (22460360422) FAX (22460) 71344 -71386                         Προς: Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σύμης ΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σύμης κ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

4. ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση τακτικής κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σύμης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Σύμη, 07-12-2020 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                Αριθμ. Πρωτ.: 4069 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ   Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή Τηλέφωνο:  22463-60422                   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                     

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΕΠ

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                       

Πρόσκληση τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Σύμη, 03-12-2020 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                Αριθμ. Πρωτ.: 4028 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή Τηλέφωνο:  22463-60422