ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

4. ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΝΟΜΟΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ      ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ                                                                                       Σύμη, 27.11.2020 Αριθμ Πρωτ. 3929 (    (22460360422) FAX (22460) 71344 -71386                       

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

4. ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Πρόσκληση τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Σύμη, 26-11-2020 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                Αριθμ. Πρωτ. 3920 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή Τηλέφωνο:  22463-60422                   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Σύμη, 20-11-2020 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                        Αριθμ. Πρωτ. 3830 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:  22463-60410                                                         Προς:  Φαξ:  (22460) 71344 -71386                                                    Mέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης Ενταύθα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ DELIVERY

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ delivery ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ 13 11 2020 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ 21.00 ΕΩΣ 05.00πμ (2)