ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

ΠΑΓΩΜΑ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΑΓΩΜΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΤΟ TAKE AWAY

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ delivery ή take away Η ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ DELIVERY

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ delivery ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ 13 11 2020 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ 21.00 ΕΩΣ 05.00πμ (2)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΝΟΜΟΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ      ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                           Σύμη, 05-11-2020                                  

INVITATION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΕ

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Σύμη, 5-11-2020 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                Αριθμ. Πρωτ. 3646 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:  22463-60410                                                             Προς:   Φαξ:  (22460) 71344 -71386                                                         Mέλη Οικονομικής Επιτροπής

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Σύμη, 3-11-2020 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                        Αριθμ. Πρωτ. 3612 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:  22463-60410                                                                             Προς:  Φαξ:  (22460) 71344 -71386       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

      ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΝΟΜΟΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ      ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ                                                                                                                   

“Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου”

“Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην