Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης διά ζώσης κεκλεισμένων των θυρών της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ Σύμη, 09-10-2020 Αριθμ Πρωτ. 3292 ( (22460360422) FAX (22460) 71344 -71386 Προς: Δημοτικούς Συμβούλους ΚΟΙΝ: Δήμου Σύμης Ενταύθα Δήμαρχο Σύμης κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα Σύμφωνα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΗ, 8-10-2020 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 3266 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. 2246360419 Προς: ΑΦΟΙ Αντωνιάδη Ο.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΗ, 8-10-2020 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 3265 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. 2246360419 Προς: Εστιατόριο Καλλίαρος Παντελής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης κεκλεισμένων των θυρών της Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : Διεξαγωγή ημερίδας για την Καθαρή Ενέργεια στη Σύμη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                     

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Σύμη, 5.10.2020 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ Αριθμ Πρωτ.: 3203 Tηλέφωνο : Φαξ :2246071344&71386 ( (22460360-410) FAX (22460) 71344 -71386 Προς: Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σύμης Ενταύθα ΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σύμης