Χρήσιμα τηλέφωνα

Πολυδύναμο Ιατρείο Γιαλού  2246071290

Πολυδύναμο Ιατρείο Χωριού 2246071316

Φαρμακείο (Γιάννης) 2246071888

Φαρμακείο (Κατερίνα) 2246072050

Οδοντιατρείο (Βασιλής) 2246072050

Οδοντιατρείο (Χάμπος)  2246071272

Παιδιατρείο (Ευαγγελία – Άννα) 2246071410

Αστυνομία 2246071111

Δημαρχείο 2246072444

Λιμεναρχείο 2246071205

Βενζινάδικα: 1. Χάσκα Μαριάνθη 2246072367

            2. Κακακιού Μαρίνα  2246071713

Τελωνείο 2246071249

Ταχυδρομείο 2246071315

Ο.Τ.Ε 2246071212

Δ.Ε.Η 2246071338

Κ.Ε.Π 2246072569

Εθνική Τράπεζα 2246072294

Τράπεζα Alpha 2246071122