«Προμήθεια διαφόρων ειδών για την πραγματοποίηση προμήθειας καιεγκατάστασης εξοπλισμού ασύρματης επικοινωνίας και δικτύωσης(μικροφωνική για ανακοινώσεις Δήμου Σύμης» (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από το Δήμαρχο).It appears you don’t have a PDF plugin for this browser.No biggie… you can click here todownload the PDF file.

Αν το pdf δεν εμφανίζεται πατήστε εδώ για να το δείτε.

You might also like

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΣΥΜΗ,  26-6-2019 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                               Αριθ. Πρωτ.: 1772 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΤΗΛ. 22460 – 72444                                                                                                       Προς: Στεφάνου Στέφανο         (Σύμη, τηλ. 22460-70229)   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

20…….24. 02.2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ