ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΕΠ

logo-dhmou-simis
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Σύμη,5-03-2019
Αριθμ. Πρωτ. : 1
Πληροφορίες : Μεγαλούδη Ευαγγελία

Τηλ.: 22463-60422

FAX (22460) 71344 -71386

Προς:

Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Παρακαλείστε όπως την 12η του μήνα Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Συμπληρωματική Κατανομή από ΚΑΠ έτους 2018 ποσού 1.687,46€ για το έτος 2018 στην Α’ Βάθμια και Β’ Βάθμια Σχολική Επιτροπή προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων
  2. Κατανομή Α΄ Δόσης για το έτος 2019 ποσού 9.435,82 ευρώ στην Α’ Βάθμια και Β’ Βάθμια Σχολική  Επιτροπή   του  Δήμου Σύμης.

Η Πρόεδρος

Ευαγγελία – Άννα Πατατούκου

You might also like

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύμη, 23-11-2017 Αριθμ. Πρωτ. : 4832 Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή Φαξ:  (22460) 71344 -71386 Προς: Mέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης Ενταύθα Παρακαλείστε όπως την

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ Σύμη, 01-02-2018 Αριθμ. Πρωτ. : 457 FAX (22460) 71344 -71386 Προς: Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σύμης Ενταύθα ΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σύμης κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα Παρακαλείστε όπως την 

DAVET

25..29.10.2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ορθή επανάληψη (ως προς την ημερομηνία) Σύμη, 25-10-2018 Αριθμ. Πρωτ.: 3709 FAX (22460) 71344 -71386 Προς: Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σύμης ΕνταύθαΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σύμης κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα