ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ                                                                                                  Σύμη, 19-04-2019
(22460360422)                                                                                                   Αριθμ Πρωτ. 1140

FAX (22460) 71344 -71386
Προς: Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Σύμης

Παρακαλείστε όπως την 23η του μηνός Απριλίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Αναμόρφωση Ο.Π.Δ. Δήμου Σύμης και Δ.Π.Π.Κ.Σ. 2019 .
 2. Έγκριση Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα δήμου Σύμης οικονομικού έτους 2018 .
 3. Λήψη απόφασης για τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων 1ου τριμήνου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
 4. Έγκριση οικονομικού απολογισμού ΔΠΠΚ Σύμης οικονομικού έτους 2018.
 5. Έγκριση Aπολογισμού – Ισολογισμού τoυ Ιδρύματος «ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΣ» οικονομικού έτους 2018.
 6. Καθορισμός του 00-6331.001 ως δεκτικού έκδοσης ΧΕΠ.
 7. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών.
 8. Έγκριση απόφασης Δ.Π.Π.Κ. Σύμης περί μη υποχρέωσης 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης  προϋπολογισμού Δ.Π.Π.Κ. Σύμης οικονομικού έτους 2019 .
 9. Παρακράτηση ποσού κατανάλωσης ρεύματος Σχολικών Επιτροπών .
 10. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Για την ετήσια επιχορήγηση του Δ.Π.Π.Κ. Σύμης ).
 11. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Για τη δαπάνη εορτασμού 8ης Μαΐου).
 12. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Για δαπάνη εγκαινίων 1ου νηπιαγωγείου).
 13. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Για δαπάνη προμήθειας τιμητικών διακρίσεων).
 14. Oρισμός εκπροσώπου του Δήμου με αναπληρωτή στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης  προγραμματικής σύμβασης  «Μετατροπή υπάρχοντος ανοιχτού γηπέδου καλαθοσφαίρισης σε γήπεδο αντισφαίρισης» στην περιοχή Αιγιαλός στη Σύμη.
 15. Διευκρινήσεις επί του περιεχομένου της 88/2018 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας της σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνίες σε διάφορους δρομίσκους της άνω και κάτω πόλης νήσου Σύμης»
 16. Αποδοχή χορηγίας ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΝΓΑΙΑΣ  προς  το δήμο Σύμης που αφορά δωρεά  κατασκευής έργου: «Επισκευή διαρρύθμιση υπάρχοντος κτίσματος στο Πανορμίτειο Γυμνάσιο του Δήμου Σύμης»
 17. Ανακήρυξη ως επίτιμο δημότη Σύμης του Επιτελικού διευθυντή της ATTICA GROUP Διονυσίου  Θεοδωράτου.

                                                                                                Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τσαβαρής Nικ. Μιχαήλ