Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

logo-dhmou-simisΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή
Τηλέφωνο: 22463-60410
Φαξ: (22460) 71344 -71386

Σύμη, 25-07-2016
Αριθμ. Πρωτ.: 3349 

Προς: Mέλη Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σύμης
Eνταύθα

Παρακαλείστε όπως την 29η του μήνα Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87):
  1. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικού Συμβούλιο για τη μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
  2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.399,20€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.
  3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 11.212,70€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για την προμήθεια ανταλλακτικών των μεταφορικών μέσων του Δήμου Σύμης.
  4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 14.611,55€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για τη συντήρηση – επισκευή μεταφορικών μέσων.
  5. Έγκριση παράτασης για την εκπόνηση της μελέτης: «Οδός από περιφερειακή οδό προς Πανορμίτη έως Πειραιώτισσα και Βιγλί».
  6. Κατακύρωση του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Πλακοστρώσεις στο Γιαλό».
  7. Εξέταση αίτησης κας Kusmina Nataliya του Victor.
  8. Εξέταση αίτησης κας Σαχίνη Βενετσιάνας του Κωνσταντίνου.

 

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                             Ο Πρόεδρος

                                                                                                                                 της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ

You might also like

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ

Σύμη, 16-06-2016 Αριθμ. Πρωτ. :2733       (2460360422) FAX (22460) 71344 -7138                                  Προς: Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Σύμης Ενταύθα                                                                       ΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σύμης κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα   Παρακαλείστε όπως

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύμη, 23-08-2018 Αριθμ. Πρωτ.: 2979 FAX (22460) 71344 -71386 Προς: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης Ενταύθα Παρακαλείστε όπως την 27η του μήνα Αυγούστου του

Πρόσκληση έκτακτης κατεπείγουσας δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύμη, 27-03-2020 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 966 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή Τηλέφωνο: 22463-60410 Προς: Φαξ: (22460) 71344 -71386 Mέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης Ενταύθα Σας