logo-dhmou-simis
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σύμη, 14-09-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 3205
  • (22463-60410)

FAX (22460) 71344 -71386

Προς:

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης
Ενταύθα

Παρακαλείστε όπως την 18η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30π.μ. να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) οι οποίες αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133):

  1.  Έγκριση της υπ’αριθμ. 13/2018 μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων της διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια φορτηγού οχήματος με γερανό και ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα».
  2. Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνών Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου οικονομικού έτους 2018.

 

                                                                                                           Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                 Παπακαλοδούκας  Ελευθέριος