ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                Σύμη, 15-11-2019 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                                                                                         Αριθμ. Πρωτ. 3143 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ (22460360422) FAX (22460) 71344 -71386                                                                                                                Προς: Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σύμης Ενταύθα                                                                                                                                                             ΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σύμης κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα Σύμφωνα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2