ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Σύμη, 28-08-2019

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                     Αριθμ. Πρωτ. 2350

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

(22460360422)

FAX (22460) 71344 -71386

 

ΠΡΟΣ:        Τακτικά    μέλη    του       δημοτικού συμβουλίου

(όπως πίνακας αποδεκτών)

ΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σύμης

κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της οικονομικής επιτροπής

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα την 1.9.2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019, αντίστοιχα.

Ο προεδρεύων σύμβουλος

Αλέξανδρος Σπανουδάκης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 1. ΤΣΟΥΒΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΑ
 2. ΧΑΣΚΑΣ ΗΛΙΑΣ – ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 3. ΓΡΥΛΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
 4. ΤΣΑΟΥΣΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
 5. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
 6. ΛΟΥΠΠΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
 7. ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 8. ΠΑΡΑΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 9. ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 10. ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 11. ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
 12. ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΑ
 13. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 14. ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
 15. ΤΣΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΙΚΛΕΟΥΣ
 16. ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ –ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ