πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ε.Σ.Ε ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 7

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

DAVET

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                      Σύμη, 16/09/2020 Β’  ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                            Αριθ. Πρωτ.: 28  ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ ΤΗΛ. 2246360420 Προς: Μέλη της Σχολικής Επιτροπής της  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σύμης Πρόσκληση σε

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας.

4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 7

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

Πρόσκληση έκτακτης κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 8.9.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΝΟΜΟΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ      ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ                                                                                                                                                                                                 Σύμη,04 -09-2020                                      

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προμήθειας.

3. ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ